Наукова бібліотека  Інституту сільського господарства

Карпатського регіону НААН

Формування.  Комплектування. Обслуговування.

   Наукову бібліотеку Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН створено у 1956 р. Основним завданням, яке  постало перед нею, було формування і комплектування фонду згідно з основними напрямами діяльності інституту – рослинництво і тваринництво.

   Фонд наукової бібліотеки відображено у двох каталогах: алфавітному та систематичному, а також у трьох картотеках. Система картотек містить  вітчизняні та зарубіжні періодичні видання, праці інших наукових установ аграрного профілю, дисертаційні роботи та  автореферати, а також  перелік усіх праць вчених нашого інституту. Довідкий апарат налічує  понад 295 000 карток.

    Загальний фонд книгозбірні налічує понад 65 000 примірників документів. Дисертаційний фонд представлено 278 науковими роботами в галузі рослинництва, тваринництва, бджільництва, рибного господарства, екології, економіки, природокористування. Картотека авторефератів становить понад
5 тис. примірників. Для послуг користувачів є 10 різновидів енциклопедичних видань, понад 50 словників-довідників.

   У книжковому фонді зберігаються праці видатних вчених не лише  вітчизняної науки, а й з Європи, США, Австралії. Це наукові праці Мічуріна І., Павлова І., Патона Б., Іванова М., Тімірязєва К., Прянішнікова М., Дарвіна Ч., Брема  А., Браунера О.,  Докучаєва В. та багато інших. Фонд вітчизняної та зарубіжної періодики наповнений широкою палітрою видань. Щорічно у ці фонди здійснюється надходження нових видань, лише за передплатою періодичних видань надходить 41 одиниця найменувань  вітчизняних наукових журналів. Налагоджено книгообмін з науковими бібліотеками сільськогосподарського профілю, науково-дослідних установ мережі Національної академії аграрних наук України. Бібліотека входить у методичне об’єднання сільськогосподарських бібліотек Західного регіону.

   Обслуговування читачів проводиться на абонементі, читальному залі, за системою ДОК, індивідуального інформування. Інформаційні послуги бібліотека надає вченим, студентам, аспірантам, фермерам-початківцям, фахівцям у галузі АПК. Діяльність наукової бібліотеки Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН спрямована на якісний бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень, підвищення рівня науково-дослідних робіт, впровадження інноваційних наукових розробок інституту в аграрне виробництво та пропагування аграрної політики держави.